Private business

Vyrábíme zdravotnické prostředky pro privátní zákazníky v mnoha variantách, včetně těch nejvyšších tříd.

Je přísně dbáno na nejvyšší kvalitu a spokojenost uživatele.

Společnost Altermed Corporation s.r.o., založená v roce 2003, se specializuje na výrobu a prodej zdravotnických prostředků pro privátní zákazníky.

Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění; stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení; vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo kontroly početí, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být takovými účinky podpořena.

Tyto zdravotnické prostředky jsou vyráběny v mnoha variantách. Při jejich výrobě je dbáno na kvalitu, která je zabezpečována systémem řízení jakosti ISO 13485. Taktéž je pravidelně posuzována jejich shoda s požadavky Evropské legislativy 93/42/EEC a naše zdravotnické prostředky jsou tak opatřeny CE značkou.

ALTERMED CORPORATION s.r.o.

Pekařská 2997/36A

746 01 OPAVA

 

tel.: +420 587 406 188

info@altermed-corporation.cz